Zo wordt je e-mail wél gelezen

E-mailmarketing is en blijft een effectieve manier om nieuwe klanten aan te trekken en om een relatie op te bouwen met je bestaande klanten. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de omzet. Hierbij 5 tips:
1: Zorg voor een relevante en persoonlijke boodschap
2: Besteed aandacht aan de titel
3: Creëer effectieve en goed leesbare content
4: Zorg voor een goede opbouw
5: Voeg een goede call-to-action toe

Tip 1: Zorg voor een relevante en persoonlijke boodschap
Tegenwoordig wordt de inbox van veel mensen overspoeld met e-mails van bedrijven. Relevantie en personalisatie zijn de factoren die tot succes leiden en waardoor je e-mail op zal vallen tussen al deze mailings. Hiervoor is het belangrijk dat je op basis van je huidige database je klanten gaat segmenteren, zodat je een zo persoonlijk mogelijke boodschap kunt versturen.
Enkele van de vele mogelijkheden waarop je kunt segmenteren:

 • demografische gegevens als leeftijd, geslacht en nationaliteit;
 • type klant: B2C versus B2B;
 • interesse in bepaalde productcategorieën;
 • ABC-model: op basis van waarde kun je klanten indelen in groepen;
 • historische aankopen. Deze bieden tevens mogelijkheden voor upsell, cross-sell of vervanging van een eerder aangeschaft product na het verstrijken van de levensduur van het product.

Wanneer je de juiste segmenten hebt vastgesteld, is het belangrijk dat je een e-mail schrijft die relevant is voor de doelgroep. Dit wil zeggen dat de inhoud aansluit bij de interesses en schrijfstijl van de doelgroep.

 

Tip 2: Besteed aandacht aan de titel
De titel is een van de belangrijkste elementen van een e-mail. De titel moet relevant zijn en uitnodigen tot het openen van de e-mail. Met deze technieken vergroot je de kans dat je e-mail gelezen wordt:

 • Zorg allereerst voor een duidelijke titel, denk vervolgens aan de mate waarin hij aantrekkelijk is geschreven is.
 • De ideale lengte van een titel is 28-39 karakters.
 • Plaats de belangrijkste woorden in de eerste 20 karakters. Mocht de titel worden afgebroken, dan

heb je in ieder geval het belangrijkste gecommuniceerd.

 • Gebruik actiegerichte woorden. Bijvoorbeeld: ‘Mis onze aanbieding niet!’.
 • Overweeg het gebruik van symbolen, hierdoor valt de e-mail extra op.
 • Stel een vraag in de titel.
 • Test met verschillende titels het effect op de open rate.

 

Tip 3: Creëer effectieve en goed leesbare content
Probeer de inhoud van de e-mail zoveel mogelijk te personaliseren. Dit begint al bij de aanhef: spreek de ontvanger aan bij zijn of haar naam. Vervolgens kom je in de eerste alinea terug op de titel van de e-mail en volg je vervolgens de opbouw van het AIDA-model (zie tip 4). Benadruk in de e-mail de voordelen voor de ontvanger in plaats van de eigenschappen van je product of dienst. De eigenschappen zijn slechts een middel om de voordelen te bereiken.
Niet onbelangrijk is de leesbaarheid van de tekst. Maak gebruik van korte paragrafen; hierdoor is de content beter te scannen. Zorg bovendien voor voldoende witruimte en gebruik kleuren die bij elkaar passen. Vermijd een donkere achtergrond. Kies voor een gangbaar lettertype en maak gebruik van ASCII-karakters (ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange). Gebruik geen rich media, deze kunnen worden geblokkeerd door mailservers. Vanwege het toenemend gebruik van mobiele apparaten moet de e-mail op elk apparaat goed worden weergegeven. Er bestaan diverse online tools om dit te testen. Bij voorkeur maak je gebruik van een responsive design.

 

Tip 4: Zorg voor een goede opbouw
Voor de opbouw van de berichten kun je gebruik maken van het AIDA-model. Dit model is een stapsgewijs model om de consument tot een gewenste actie te brengen. Allereerst is het belangrijk om de aandacht (Attention) te trekken, bijvoorbeeld met een uitnodigende titel of een mooi design van de e-mail. Vervolgens is het wekken van interesse (Interest) een tweede stap in het model. Schrijf een inleiding die uitnodigt tot verder lezen. Creëer drang, verlangen (Desire) door waardevolle content met de lezer te delen. Tot slot is het de bedoeling dat de lezer overgaat tot actie (Action). In een e-mail zal dit in veel gevallen het klikken op een link naar een pagina op je website zijn.

 

Tip 5: Voeg een goede call-to-action toe
Het is belangrijk om een goede call-to-action (CTA) toe te voegen aan je e-mail. Dit wil zeggen dat je de doelgroep aanzet tot een specifieke actie, afhankelijk van het doel van je e-mail. Dit kan uiteindelijk de aankoop van een dienst of een product zijn, maar ook bijvoorbeeld het invullen van een enquête of het verhogen van het aantal Facebook-likes. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat de ontvanger moet doen, hoe hij dit moet doen en waarom.
Toon je producten? Dan moet het duidelijk zijn dat men op het product kan klikken. Dit kan door middel van een button met bijvoorbeeld de tekst: ‘bekijk product’. Communiceer je een actiecode? Vermeld dan heel duidelijk hoe men de actiecode kan verzilveren. Maak ook dan altijd gebruik van een duidelijke button. Verder moet de call-to-action:

 • bij voorkeur boven de vouw vertoond worden: direct zichtbaar zonder te hoeven scrollen;
 • opvallen in de lay-out, gebruik een onderscheidende kleur en genoeg witruimte rondom de call-to-action;
 • worden doorverwezen naar een landingspagina die aansluit bij de call-to-action. Laat de boodschap uit de e-mail terugkomen op deze pagina;
 • simpel zijn: de meeste ontvangers spenderen slechts enkele seconden

Bron:
Hostnet, Jaap Mechels – Online Marketeer